INFORMACIÓ LEGAL IMPORTANT

Condicions generals de la informació continguda al nostre lloc web

Gràcies per visitar la pàgina web de Farmaco Grup.

La informació continguda a les nostres pàgines és un servei als professionals mèdics o de la salut.

A l'utilitzar aquest lloc web accepta complir amb els termes expressats en aquest avís i les modificacions subsegüents que Farmaco Grup pogués implementar ocasionalment. Si no acceptés els termes i condicions d'aquest Acord, no ha d'utilitzar aquest lloc.

El lloc web de Farmaco Grup ha estat dissenyat per a proveir informació general sobre Farmaco Grup els seus productes i serveis destinats al servei dels professionals mèdics o de la salut. Aquesta responsabilitat és dels laboratoris comercialitzadors dels fàrmacs i dels responsables mèdics i sanitaris.

Tots els productes i especialitats de referència que apareixen en les pàgines web de Farmaco Grup en les seves diferents categories, han estat aprovats per les autoritats Sanitàries del Principat d'Andorra.

Farmaco Grup no serà considerada responsable per cap tipus de danys o perjudicis, directes, especials, incidentals, conseqüents, punitius o indirectes que poguessin sorgir o estar relacionats amb l'accés, l'ús o l'exactitud de la informació vinculada a aquest lloc web.

Medicaments.

Els medicaments no són un bé de consum corrent, el seu ús indegut pot comportar seriosos problemes a la salut dels usuaris, només el seu metge o professional sanitari és l'indicat a determinar quin medicament és el més convenient per a vostè.

Sobre la informació dels medicaments:

Farmaco Grup importa fàrmacs internacionals, alguns d'ells no disposen de prospecte en espanyol, per facilitar la comprensió de la utilització d'aquests medicaments als nostres usuaris, a la nostra web trobarà informació elaborada pels nostres professionals sanitaris relativa a l'ús, indicacions i efectes adversos dels mateixos. Aquesta informació es realitza seguint els criteris ètics dictats per HONcode amb la major exactitud i veracitat possible, sent sempre traduïda de la fitxa tècnica facilitada pel laboratori fabricant i fent constar: El nom del laboratori, de l'especialitat, país d'origen. En el cas de no existir informació a la fitxa tècnica pot accedir a l'enllaç.

Enllaços:

El nostre lloc web conté enllaços a altres llocs web pertanyents a tercers. Aquests enllaços s'ofereixen com un servei i font d' informació per al nostre públic per tal de proveir informació relativa a la salut i benestar Farmaco Grup no es responsabilitza pel contingut, exactitud o opinions expressades en aquests llocs web, i no realitzem cap tipus d'investigació, control o avaluació d'exactitud i integritat sobre aquests llocs. La inclusió d'enllaços a qualsevol lloc web de tercers al nostre lloc web no implica la nostra aprovació ni suport als mateixos. Si decideix sortir del nostre lloc web i accedir a llocs web de tercers, ho fa sota la seva pròpia responsabilitat i risc.

Importació de productes:

La importació i compliment de les lleis locals queden sota la exclusiva responsabilitat del comprador. Abans d'adquirir qualsevol producte de Farmaco Grup tingui a bé verificar amb les entitats sanitàries i duaneres en el seu país, si accepten la importació de productes nutricionals, farmacèutics o dietètics ja que són regulades de formes diferents a cada país. Farmaco Grup declina qualsevol responsabilitat per la immobilització, destrucció o intervenció de les autoritats duaneres al país d'importació.

Límits regionals:

El fet que la informació continguda a la nostra pàgina web està en llengua espanyola, no vol dir que la informació relativa als fàrmacs i productes dietètics s'adapti a la legislació de les autoritats sanitàries del seu país. L'ús del nostre lloc web queda limitat als països en els quals el contingut o les informacions reflectides sobre els productes farmacèutics o dietètics siguin d'acord amb la seva legislació sanitària.

Dret d'ús limitat:

El seu dret per veure, imprimir o descarregar el contingut del nostre lloc web és limitat, no exclusiu i no transferible, i aquest dret té validesa per al seu ús personal.

Modificació:

Reservat el dret, al nostre exclusiu judici, d'editar o eliminar sense previ avís qualsevol document, informació o un altre contingut inclòs al nostre lloc web.

Privacitat:

Tota comunicació transmesa a través d'aquest lloc web és estrictament confidencial, tot i que podem conservar les adreces electròniques i el contingut dels missatges electrònics, però aquesta informació no es compartirà en cap moment amb fonts externes, excepte si ho sol·licitessin els organismes reguladors o entitats legals pertinents.

Legislació:

Aquest lloc web està operat des d'Andorra la Vella, Andorra, Principat d'Andorra. Els termes i condicions d'ús d'aquest lloc web estan regits per les lleis del Govern d'Andorra.

Vols rebre informació dels nostres productes